Förläng speltiden

Gaminglaptops har kommit otroligt långt de senaste åren med både högre prestanda och bättre format. Trots detta så är det ett område som mer eller mindre stått still, batteritiden.

Lite teknisk utveckling

Trots att det regelbundet kommer nyheter om revolutioner inom batterisektorn så har vi som konsumenter ännu inte fått ta del av dessa. Den typ av batterier som idag används, Lithium-ion, började sin resa som kommersiell produkt redan i början på 90-talet. Även om teknologin har genomgått mindre förbättringar under åren som har gått så är det i grunden samma typ av batteri som än idag sitter i våra enheter.

Vissa tillverkare arbetar idag hårt för att få ut som mycket som möjligt ur den nuvarande teknologin. För att förbättra batterikapaciteten har tillverkarna istället för att förbättra batterierna börjat arbeta på att helt enkelt få plats med mer batterier i enheten. Det kanske mest extrema exemplet på detta hittar vi i Apples senaste skapelse, 2015 års Macbook. I enheten som är otroligt tunn har Apple gjort allt som de kan för att minska ner på alla komponenter för att ge batterierna mer plats. De har även specialtillverkat batterierna så att de formar sig efter laptopens kurvor för att i största utsträckning möjligt utnyttja allt utrymme.

Extra batterier

Allt detta arbete att spara plats har tyvärr dock gjort att allt fler enheter har fått inbyggda batterier. Detta är dels dåligt då man behöver extra batteritid och inte bara kan byta ut batteriet men även under en längre sikt skapar det problem. Då batterier har en begränsad livslängd så behöver man alltid förr eller senare byta ut dem för att ge datorn en lite längre livstid.

Som tur är har just spellaptops oftast inte den problematiken. Där är batterierna oftast utbytbara vilket ger oss möjligheten att köpa till några extra för att säkra att spelkvällarna kan fortgå så länge det finns energidryck kvar i blodomloppet.